قالب وبلاگ

Online User سایت لنده، نداي مارون - اواي دنا
به تو از تو مي نويسم ، به تو اي هميشه مظلوم ..........

عصردنا : سايت خبري تحليلي  آواي دنا به مديريت حاج فتاح بدري ازفرهنگيان شهرلنده فعاليت رسمي خودراآغازكرد.
فتاح بدري مدير اين سايت خبري تحليلي گفت: هدف ازراه اندازي اين سايت اطلاع رساني واگاهي بخشي به مردم است وسعي داريم باهمكاري نخبگان ،دانشگاهيان ،فرهنگيان وهمه اهل قلم وازهمه مهمترهمكاري مردم فعاليت اثربخش ومفيدي رادرفضاي مجازي داشته باشيم .
وي گفت:علاوه بررسالت خطيراطلاع رساني تلاش مااين است كه كاستي ها ومشكلات رادرسطح  استان بالاخص بخش لنده رامطرح ودرجهت حل انهاچاره اي بينديشيم.
بدري بااشاره به نقش رسانه ها درجامعه امروزي گفت: انعکاس مشكلات وكاستي ها دركنارواقعیت ها بدون تردید یکی از ملزومات فعالیت های رسانه یی است و در این امر رسانه نقش بسيارمهم وحساسي داردو
مدير سايت خبري تحليلي  آواي دنا وظایف رسانه‌ها را " ایجاد وحدت، بالا بردن آگاهی مردم، وانعكاس مشكلات " دانست و گفت: اصلی ترین مساله کنونی کشور جبران عقب افتادگی‌هاست، وبايدهمه درجهت اين عقب ماندگي هاتلاش كنيم واستان كهگلويه وبويراحمد درشاخص هاي توسعه جايگاه چندان خوبي درسطح  كشورندارد واين مشكل بايدباتلاش وكوشش بيشترحل گردد والبته نقش رسانه هادراين ميان بسيارمهم است.
بدري افزود:البته دركنارانعكاس مشكلات بايدنقاط قوت وخدمات ارزشمند دولت ها رانيزبه خوبي براي مردم بيان كردتامردم درجريان اين خدمات ارزشمندقراربگيرند.
مدير سايت خبري تحليلي  آواي دنا اضافه كرد:كاررسانه اي هرچندسخت است وبابعضي ناملايمات ونامهرباني هاهمراه است امااگردرجهت رضاي خدا وخدمت به خلق باشدهمه سختي هاي آن قابل تحمل است ومي توان دراين راه بااراده اي قوي حركت كرد.
بدري همچنين بااعلام ادرس اينترنتي سايت به نشاني : www.avayedena.comاعلام كردآماده استفاده ازنظرات وپيشنهادات همه هم استاني هاي عزيزمي باشد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 12:18  توسط شريعتي مهر (افسرده)  |